BadanieCena badania
Lit. ilościowo30,00 PLN
Karbamazepina. ilościowo (Amizepina)108,00 PLN
Kwas walproinowy. ilościowo (depakina)58,50 PLN
Fenytoina. ilościowo83,00 PLN
Fenobarbital. ilościowo108,00 PLN
Digoksyna. ilościowo108,00 PLN
Propafenon. ilościowo309,00 PLN
Paracetamol. ilościowo129,50 PLN
Salicylany. ilościowo129,50 PLN
Teofilina. ilościowo129,50 PLN
Cyklosporyna A. ilościowo190,00 PLN
Takrolimus. ilościowo214,00 PLN
Amiodaron w surowicy268,00 PLN
Wankomycyna130,50 PLN
Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo344,50 PLN
Selen. ilościowo142,50 PLN
Lewetyracetam w surowicy297,00 PLN
Lamotrygina w surowicy. ilościowo202,00 PLN