BadanieCena badania
Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych. UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986). Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie Grupy Krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi, pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego.47,50 PLN
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia)101,50 PLN
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku58,50 PLN
Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń (+ 23%VAT)35,50 PLN
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)47,50 PLN