BadanieCena badania
Czynnik von Willebranda117,50 PLN
Czynnik von Willebranda - aktywność178,00 PLN
Antytrombina III. aktywność59,50 PLN
Białko C aktywność113,50 PLN
Oporność na aktywne białko C117,50 PLN
Białko S wolne113,50 PLN
Czynnik V Leiden ( met.PCR)251,50 PLN
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR)251,50 PLN
Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR)309,00 PLN
FDP - produkty degradacji fibrynogenu107,00 PLN
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)392,00 PLN
Nadkrzepliwość panel rozszerzony (Czynnik V Leiden.Czynnik V R2.Mutacja 20210 G-A genu protrombiny.Mutacja MTHFR C677T.Mutacja MTHFR A1298C.Mutacja -675(4G/5G) w genie PAI-1)648,00 PLN
HLA-B27 met.PCR202,00 PLN